Jak długo trwa upadłość konsumencka?

DOWIEDZ SIĘ JAK DŁUGO TRWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Proces upadłości konsumenckiej składa się z kilku etapów:

  • Złożony wniosek sąd rozpatruje około 6 miesięcy. Po tym okresie (czas ten może się różnic w zależności od zawiłości sprawy jak i sądu do którego wniosek został złożony) sąd wydaje decyzję o ogłoszeniu lub nie upadłości.
  • Po tym następuje właściwe postępowanie upadłościowe. Jak długo ono trwa uzależnione jest od tego ile mamy majątku i jak trudno jest on zbywalny. W tym czasie majątek jest wyceniany, a wyznaczony przez sąd syndyk dokonuje jego spieniężenia. Sumy uzyskane ze sprzedaży syndyk przeznacza dla wierzycieli.
  • Po spieniężeniu masy upadłości ustalany jest plan spłaty pozostałych wierzytelności.

Plan spłaty może być ustalony maksymalnie na 5 lat, w zależności od możliwości spłaty przez dłużnika, jego możliwości zarobkowych jak i pozostałej nie zaspokojonej sumy wierzytelności.

UWOLNIJ SIĘ OD DŁUGU. NAPISZ DO NAS!