O upadłości: etap I

ETAPY POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

I ETAPY: Przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość.

Najważniejszą czynnością, która decyduje czy będziemy mogli skorzystać z zapisów Ustawy Prawo Upadłościowe, jest rzetelne i poprawne przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości.

W internecie jest mnóstwo wzorów i podpowiedzi jak wypełnić formularz. Oczywiście możemy to zrobić samodzielnie, jednakże musimy pamiętać że każda sprawa jest inna, dlatego warto przed złożeniem wniosku skorzystać z fachowej porady. Niedopełnienie formalności lub popełnienie błędu we wniosku, uniemożliwi przeprowadzenie upadłości.

Warto przed złożeniem wniosku dokonać pełnej analizy zaciągniętych długów oraz swojej obecnej sytuacji życiowej. Przygotowanie niezbędnych dokumentów jest procesem czasochłonnym, lecz opłacalnym pod względem późniejszych etapów postepowania.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
Na tym etapie Sąd szczegółowo analizuje Państwa wniosek i załączone dokumenty. Często zdarza się że zostaną Państwo wezwani przed Sąd celem przesłuchania i złożenia dodatkowych wyjaśnień. Już sam fakt stawiennictwa w sądzie może być stresujący i nieprzyjemny. Dobrze by na tym etapie mógł Państwu pomóc profesjonalny pełnomocnik procesowy.

Wniosek składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, na formularzu dostępnym w internecie bądź w sądzie gospodarczym (upadłościowym).

Po przeprowadzonym postępowaniu sąd orzeka czy ogłosić upadłość czy oddalić złożony wniosek. Ten etap postępowania trwa zwykle ok 6 miesięcy w zależności od zawiłości sprawy oraz ilości wyznaczonych rozpraw jak i miejsca i siedziby Sądu.

Co ważne w przypadku upadłości konsumenckiej brak majątku nie jest przesłanką powodująca oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

UWOLNIJ SIĘ OD DŁUGU. NAPISZ DO NAS!