Plusy i minusy upadłości

POZNAJ PLUSY I MINUSY UPADŁOŚCI

PLUSY:

  • Odzyskanie spokoju w Państwa życiu, poprzez uzyskanie obrony przed firmami windykacyjnymi. Zakończenie prowadzonej często w sposób niewłaściwy egzekucji komorniczej.
  • Niższe koszty procesowe w porównaniu do wysokich kosztów egzekucyjnych jakie są naliczane przez komorników sądowych w prowadzonych komorniczych postępowaniach egzekucyjnych.
  • Zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu. W przypadku sprzedaży przez syndyka lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ustawa gwarantuje Państwu fundusze na najem innego lokalu. Maja Państwo zagwarantowane przyznanie i wypłatę z sumy uzyskanej przez syndyka ze sprzedaży kwoty odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.
  • Postępowanie upadłościowe zawsze zakończy się tzw. czystą kartą na start. Długi zostają spłacone z likwidacji przez syndyka masy upadłości oraz planu spłaty wierzycieli ustalony przez Sąd.

MINUSY:

  • Muszą być Państwo świadomi że w trakcie postępowania upadłościowego syndyk zlikwiduje Państwa cały majątek tzn. będzie musiał go spieniężyć. Majątek ten to przede wszystkim mieszkanie, dom i inne nieruchomości oraz ruchomości w postaci samochodów, wyposażenia, sprzętów AGD, RTV. W przypadku gdy dłużnik ma niewielki majątek licytacji podlegają też sprzęty domowe, meble, a nawet ubrania wszystko co może zostać spieniężone.
  • Postepowanie upadłościowe nie umorzy zobowiązań alimentacyjnych.

CZYSTA KARTA NA START
Po upływnie ustalonego przez sąd czasu spłaty długów zgodnie z planem (około 36 miesięcy), pozostałe niezaspokojone kwoty wierzytelności Sąd całkowicie i na zawsze umorzy. Zostaniesz też wykreślony z wszystkich wpisów do Krajowego Rejestru Dłużników.

Cały proces upadłości nie należy do przyjemnych i wiąże się z dużym stresem, ale dzięki pomocy naszych wykfalifikowanych prawników i fachowego wsparcia, przejdziemy przez to razem.

UWOLNIJ SIĘ OD DŁUGU. NAPISZ DO NAS!