Przygotowanie wniosku

Nasza Kancelaria świadczy Państwu pomoc właściwie już od samego początku.

Złożenie wniosku powinno być poprzedzane dokładną analizą Państwa sytuacji finansowej, zawodowej i rodzinnej.

Formularz wniosku można pobrać z internetu lub z sądu gospodarczego (upadłościowego). Jednak warto wcześniej poradzić się osób doświadczonych i obytych z tematem od lat. Ważne jest by wniosek sporządzony był właściwie i zawierał wszystkie elementy i dokumenty wymagane przez sąd.

W czasie konsultacji i rozmów wskazujemy jakie informacje, a w szczególności jakie dokumenty będą niezbędne. Sporządzony wniosek składamy w Państwa imieniu do właściwego Sądu, uzupełniamy go, jeżeli zajdzie taka potrzeba. To wszystko pod nadzorem wykwalifikowanej kadry oraz radców prawnych, którzy od lat zajmują się sprawami z zakresu upadłości.

Właściwe przygotowanie wniosku jest pierwszym i najważniejszym krokiem do odzyskania spokoju  i rozpoczęcie nowego startu.

Skontaktuj się z nami

Nowe pole