Reprezentowanie przed sądem przez naszego Radcę Prawnego

Zgodnie z obowiązująca ustawą postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Celem naszej kancelarii jest umożliwienie oddłużenie rzetelnego dłużnika. Dokonamy tego reprezentując Państwa na każdym etapie postępowania. Merytoryczne przygotowanie naszego radcy prawnego oraz doskonała znajomość Państwa sytuacji życiowej, umożliwia nam przedstawienie argumentów na Państwa korzyść.

Skontaktuj się z nami

Nowe pole